english versionwersja polska
Ascor Med Sp. z o.o.
ul.Mory 8, Warszawa, Poland
tel.+48 (22) 836 83 74Strona główna
  O Firmie  
Wsparcie

Aktualności

Produkty

Certyfikaty

Do pobrania

Kontakt

Serwis

INFORMACJE

Informacja dotycząca warunków i możliwości stosowania do infuzji strzykawek nie istniejących na liście zawartej w programie wybranej pompy strzykawkowej produkcji Ascor S.A. i Ascor Med Sp. z o.o.
Informacja dotycząca bezpieczeństawa - użytkowania strzykawek POLMIL 50 ml
Informacja dotycząca strzykawek MARGOMED 50 ml
Informacja dotycząca drenów MARGOMED
Informacja dotycząca bezpieczestwa – stosowanie strzykawek w pompach produkcji Ascor S.A. i Ascor Med Sp. z o.o.
Informacja dotycząca serwisu pomp infuzyjnych
Informacja dotycząca używania funkcji BOLUS i błedu "ERROR 5"
Informacja dotycząca strzykawek POLMIL
Informacja dotycząca ASCOSET-ów produkcji Yavo

Warunki i możliwości stosowania do infuzji strzykawek nie istniejących na liście zawartej w programie wybranej pompy strzykawkowej produkcji Ascor S.A. i Ascor Med Sp. z o.o.

Warszawa, 23 września 2009

Dotyczy: wszystkich typów infuzyjnych pomp strzykwakowych produkcji Ascor S.A. i Ascor Med Sp. z o.o.
Do personelu medycznego

W związku z sukcesywnie rozwijającą się ofertą w zakresie sprzetu medycznego jednorazowego użytku znacznie powiększyła się liczba typów i modeli oferowanych strzykawek. Te spośród nich, których parametry geometryczne i mechaniczne spełniają wymagania strzykawek dedykowanych do wspólpracy z pompami infuzyjnymi, mogą być rownież dopuszczone do stosowania w pompach produkcji Ascor S.A. i Ascor Med Sp. z o.o., tzn. mogą zostać do nich wkalibrowane lub dopuszczone do współpracy na zastępczych parametrach oprogramowania.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobu zastosowania danej strzykawki w konkretnej pompie podane są w instrukcji użytkowania danej pompy. W przypadku, gdy stosowna instrukcja użytkowania nie zawiera informacji dotyczącej danej strzykawki prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Dział Testów i Kalibracji:
email: jrodak@ascor.com.pl
tel. (22) 34 51 368 lub 797 905 368

Serwis producenta:
email: biuro@ascor-service.com.pl
tel. (22) 34 51 252
fax: (22) 836 75 55


Ważna wiadomość dotycząca bezpieczeństawa - użytkowania strzykawek POLMIL 50 ml

Warszawa, 2008-07-16

Dotyczy: strzykawkowych pomp infuzyjnych AP12; AP14; AP22; AP23.
Do personelu medycznego

Wśród strzykawek dopuszczonych do stosowania z naszymi pompami,  miedzy innymi występują rozprowadzane w Polsce przez firmę POLMIL Sprzęt Medyczny, ul. ks. J. Schulza 1; Bydgoszcz, strzykawki 50 ml produkcji chińskiej (SHANDONG  ZIBO SHANCHUAN  Medical Instruments Co Ltd China lub  JIANGSU KANGHUA Medical Equipment Co. Ltd. )
Ostatnio uzyskaliśmy informacje, że POLMIL wprowadził na rynek nowe strzykawki 50 ml produkcji ANHUI EASYWAY MEDICAL SUPPLIES Co Ltd. - Chiny  pod taką samą nazwą  (‘Strzykawki do pomp infuzyjnych 50 ml luer lock’)  i z takim samym numerem katalogowym (PSM 4000)  jak poprzednio rozprowadzane strzykawki 50 ml.  Strzykawki te różnią się od poprzednich długością trzpienia tłoka - w nowych strzykawkach trzpienie są  dłuższe
.


Strzykawka
produkcji
ANHUI
EASYWAY


Strzykawka
dotychczasowa
 

Ostrzegamy wszystkich użytkowników naszych pomp, że stosowanie strzykawek z dłuższym trzpieniem tłoka w pompach, które zaprogramowane są na dotychczasowe strzykawki 50 ml POLMIL, skutkuje nieprawidłowymi wskazaniami parametrów infuzji pompy.
Ostrzegając o powyższym, ASCOR S.A. nie bierze odpowiedzialności za  ewentualne skutki stosowania tych strzykawek w swoich pompach.
Jednocześnie informujemy, że ewentualne dopuszczenie wzmiankowanych strzykawek do naszych pomp pracujących u Użytkowników wiąże się z koniecznością aktualizacji oprogramowania w każdej pompie i nie we wszystkich typach pomp jest możliwe. Firma POLMIL została  o tym powiadomiona  i  dalsze ewentualne działania będą zależały od możliwości technicznych i uzgodnień pomiędzy stronami.


Informacja dotycząca strzykawek MARGOMED 50 ml

Warszawa, dnia 21 marca 2008 r.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW
INFUZYJNYCH POMP STRZYKAWKOWYCH
PRODUKCJI " ASCOR" S.A.
PZ/336/2008

dotyczy: STOSOWANIA STRZYKAWEK TYPU  "MARGOMED  50  ml"

ASCOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje Użytkowników infuzyjnych pomp strzykawkowych typu: ASCOR – SEP 11S; ASCOR – SEP 21S; ASCOR – AP12; ASCOR – AP22 oraz ASCOR – AP14 i ASCOR – AP23, że po przeprowadzonych badaniach zostały wydane Decyzje:
DECYZJA NR MARd 50 – ST/03.03.2006, oraz
DECYZJA NR MARd 50 – AM/03.03.2006
Decyzje te dopuszczają do stosowania w wyżej wymienionych typach pomp produkcji ASCOR S.A. dwie nowe trójelementowe sterylne strzykawki do jednorazowego użytku, wyposażone w końcówki typu „luer lock”:

 1. MARGOMED 50ml – wersja STANDARD (półprzezroczysta, bezbarwna)
  Numer katalogowy (Producenta): 007 111/01
  Produkcja: Przedsiębiorstwo Produkcyjne „MARGOMED” Lublin, Polska
  Dopuszczona: do stosowania w pompach produkcji ASCOR S.A z dniem 3 marca 2006
 2. MARGOMED 50ml – wersja AMBER (półprzezroczysta, bursztynowa)
  Numer katalogowy (Producenta): 007 112/01
  Produkcja: Przedsiębiorstwo Produkcyjne „MARGOMED” Lublin, Polska
  Dopuszczona: do stosowania w pompach produkcji ASCOR S.A z dniem 3 marca 2006

Powyższe strzykawki zakwalifikowane są do klasy IIa wg reguły 2 i są oznaczone znakiem CE, wydanym na podstawie Certyfikatu zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC przez Jednostkę Notyfikowaną nr 0434 t.j. Det Norske Veritas.
             
Sposób postępowania (procedura) przy używaniu do pomp
strzykawek „ MARGOMED” 50ml

W przypadku stosowania strzykawek „MARGOMED” 50ml w pompach infuzyjnych ASCOR należy:
 1. Po ukazaniu się na wyświetlaczu pompy komunikatu z nazwą ostatnio wybranej strzykawki (np. „50 JANPOL”) należy wcisnąć klawisz „NIE” (lub „NO”).
 2. Po ukazaniu się na wyświetlaczu pompy komunikatu „zmienić typ??” wcisnąć klawisz „TAK” (lub „YES”).
 3. Wciskając kilkukrotnie (bądź przytrzymując) klawisz pompy „NIE” ( lub „NO” ), wybrać z listy strzykawkę:

  „50 POLFA LUBLIN” – w przypadku pomp typu SEP 11S, SEP 21S, AP12, AP22

  lub

  „50 MARGOMED” – w przypadku pomp AP14, AP23
 4. Wybrany komunikat zatwierdzić klawiszem „TAK” ( lub „YES” ).
 5. Dalsze kroki wykonywać zgodnie z Instrukcją Użytkowania pompy.

Wybranie innego komunikatu dla danego typu pompy w trakcie programowania parametrów infuzji i w konsekwencji, uruchomienie infuzji na niewłaściwym komunikacie, spowoduje wystąpienie dużych niedokładności dozowania.

W przypadku niewystępowania (braku) powyższych komunikatów w menu pompy konieczne jest zaktualizowanie oprogramowania urządzenia. Wymiana programu sterującego jest wykonywana odpłatnie przez dział Serwisu firmy ASCOR S.A.. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny przed przesłaniem pompy.

Przy wystąpieniu jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania strzykawek MARGOMED 50ml w pompach produkcji ASCOR S.A., prosimy o kontakt z naszymi pracownikami:
Serwisu producenta tel. (0-22) 34 51 252
Dział Testów tel. (0-22) 836 83 74 w.54 lub (0-22) 34 51 368


Informacja dotycząca drenów MARGOMED

Warszawa, 12 listopad 2007

PZ/1002/2007

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW

ASCOR S.A. uprzejmie informuje, że Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych przy pomocy pomp AP31 i AP31P ASCOSET Peristaltic od listopada 2007 r. są produkowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjne MARGOMED z siedzibą w Lublinie.

Parametry techniczne Przyrządów oraz dokładność dozowania współpracujących z nimi pomp AP31 i AP31P są zgodne z instrukcją użytkowania i gwarantowane przez ASCOR S.A. – wyłącznego dystrybutora przyrządów.Informacja dotycząca bezpieczestwa – stosowanie strzykawek w pompach produkcji Ascor S.A. i Ascor Med Sp. z o.o.

Warszawa, 26 luty 2007

Dotyczy: wszystkich typów infuzyjnych pomp strzykwakowych produkcji Ascor S.A. i Ascor Med Sp. z o.o.
Do personelu medycznego

1. We wszystkich typch infuzyjnych pomp strzykawkowych, Ascor Med Sp. z o.o. dopuszcza stosowanie jedynie strzykawek trójelementowych (wyposażonych w tłoczek gumowy).

2. We wszystkich typch infuzyjnych pomp strzykawkowych, Ascor Med Sp. z o.o. dopuszcza stosowanie strzykawek wyszczególnionych na liście strzykawek zawartych w progranie danej pompy.

3. Strzykawka użyta do infuzji musi być zgodna ze strzykawką zaprogramowaną (wybraną z listy wyświetlanej na wyświetlaczu i zatwierdzoną podczas programowania parametrów infuzji).Informacja dotycząca serwisu pomp infuzyjnych

Warszawa , dnia 6 lutego 2007

PZ/126/2007

Oświadczenie ASCOR S.A. dotyczące
Serwisu pomp infuzyjnych

Oświadczamy, że jedynym serwisem wykonującym w pełnym zakresie wszystkie naprawy i przeglądy pomp infuzyjnych SEP11S, SEP21S, AP12, AP14, AP22, AP31P oraz AP31 jest serwis firmowy PRODUCENTA ASCOR S.A. z siedzibą :
ul. Mory 8
01-330 Warszawa
Pompy naszej produkcji nie wymagają przeglądów i konserwacji w okresie gwarancyjnym.
Po okresie gwarancji zalecamy coroczne przeglądy okresowe pomp w autoryzowanych serwisach producenta. Lista autoryzowanych serwisów dostępna jest na stronie www.ascor.com.pl.
Jednocześnie informujemy, iż ASCOR S.A. nie bierze odpowiedzialności za prawidłową prace urządzenia w przypadku nie wykonywania przeglądów okresowych lub wykonywania przeglądów w nieuprawnionych jednostkach.
Koszt przeglądu obejmuje regulacje, testy sprawdzające, testy dozowania, aktualizacje oprogramowania.

Kontakt: ( 22 )  3451252 lub 660722516


Informacja dotycząca używania funkcji BOLUS i błedu "ERROR 5"

Warszawa, dnia 29 listopada 2006

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW POMP INFUZYJNYCH
PRODUKCJI ASCOR S.A.
DOTYCZĄCA STOSOWANIA FUNKCJI „BOLUS”

PZ/976/2006

W trosce o bezpieczeństwo Użytkowników pomp produkcji ASCOR S.A, w programie pomp AP12/AP22 wprowadzono zabezpieczenie przed zwarciem w układzie klawiatury. Zabezpieczenie to uaktywnia się po upływie 30 sekund ciągłego przyciskania któregokolwiek przycisku na klawiaturze pompy i polega na wstrzymaniu pracy pompy, oraz pojawieniem się na wyświetlaczu komunikatu o treści "ERROR 5".
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na korzystanie z funkcji BOLUS. Czas podawania leku przy użyciu funkcji BOLUS bez wprowadzonej objętości (tak zwany „bolus spod palca”) nie powinien przekroczyć 30 sekund. Dłuższe przytrzymanie klawisza powoduje wystąpienie wyżej wymienionych objawów.
W przypadku konieczności podania leku przy użyciu funkcji BOLUS, przez czas dłuższy niż 30 sekund, zaleca się przerwać podawanie przed upływem tego czasu i następnie ponownie rozpocząć podawanie przy pomocy tego samego przycisku (każdorazowo czas zliczany jest od początku).
Przypominamy również, że funkcja BOLUS daje możliwość zaprogramowania ilości leku jaka ma być podana ze zwiększona prędkością. Funkcja ta jest uaktywniana po krótkim jednorazowym przyciśnięciu klawisza „bolus”.

Informacja dotycząca strzykawek POLMIL

Warszawa, dnia 15 września 2006 r.
 
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW
INFUZYJNYCH POMP STRZYKAWKOWYCH
PRODUKCJI " ASCOR" S.A.
DOTYCZĄCĄ STOSOWANIA STRZYKAWEK TYPU
" POLMIL  50  ml "

PZ/746/2006

"ASCOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje Użytkowników infuzyjnych pomp  strzykawkowych typu : ASCOR - SEP 11S; ASCOR - SEP 21S;  ASCOR - AP 12; ASCOR - AP 22 oraz ASCOR - AP 14, że  po przeprowadzonych badaniach  Decyzjami :
DECYZJA NR POLI 50 - ST/10.08.2006 , oraz
DECYZJA NR POLI 50 - AM/23.08.2006
dopuszcza do stosowania w wyżej wymienionych typach pomp  produkcji ASCOR S.A., dwa nowe typy trójelementowych sterylnych strzykawek  do  jednorazowego użytku  wyposażonych w końcówki typu " luer  lock " .
Niniejsza informacja dotyczy następujących strzykawek:
    1. POLMIL  50  ml  - wersja STANDARD ( półprzezroczysta , bezbarwna ) ,
        o numerze katalogowym ( Dystrybutora ) : PSM 4000 ,
        produkcji : JIANGSU KANGHUA Medical Equipment  CO.,Ltd - CHINA
dopuszczona do stosowania w pompach produkcji "ASCOR" S.A.  z dniem     10 sierpnia 2006 r.
   2. POLMIL  50  ml  - wersja AMBER  (  półprzezroczysta , bursztynowa  )  do
       podawania leków wrażliwych na światło ,
       o numerze katalogowym ( Dystrybutora ) : PSM 4000 -B ,
       produkcji  :   SHANDONG  ZIBO  SHANCHUAN    Medical    Instrument
       Co., Ltd - CHINA ,
dopuszczona do stosowania w pompach produkcji "ASCOR" S.A.  z dniem     23  sierpnia 2006 r.
Powyższe  strzykawki  zakwalifikowane są do klasy IIa  wg. Reguły 7.
Posiadają  wystawiony  przez  Jednostkę  Notyfikowaną  nr. 0123 t.j. TUV Product Service GmbH, Certyfikat  zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC i są oznaczone znakiem CE.
Treść komunikatów na wyświetlaczu pompy, które należy wybrać przy zastosowaniu strzykawek  „POLMIL” 50 ml to:
      „50 SHAN CHUAN” - w przypadku pomp typu SEP11S,SEP21S, AP12, AP22, oraz
      „50 POLMIL” - w przypadku pomp AP14.
Uruchomienie infuzji po wybraniu innego komunikatu w trakcie programowania spowoduje wystąpienie dużych błędów dozowania!
W przypadku nie występowania (braku) tych komunikatów w menu pompy konieczne jest zaktualizowanie oprogramowania urządzenia. Wymiana programu sterującego jest wykonywana odpłatnie przez dział Serwisu firmy ASCOR S.A. Prosimy o kontakt telefoniczny przed przesłaniem pompy.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania strzykawek POLMIL 50 ml do pomp produkcji ASCOR S.A. prosimy o kontakt z naszymi pracownikami:
Dział Serwisu tel (0-22) 836 83 74 w.38 lub (0-22) 34 51 252
Dział Rozwoju  tel (0-22) 836 83 74 w.54 lub (0-22) 34 51 368

Informacja dotycząca ASCOSET-ów produkcji Yavo

Warszawa, 3 listopada 2005

PZ/663/2005

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW

ASCOR S.A. uprzejmie informuje, że Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu pompy AP31P ASCOSET Peristaltic od października 2005 r. jest produkowany przez Przedsiębiorstwo Yavo Sp. Z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.
Parametry techniczne Przyrządu oraz dokładność dozowania współpracującej z nim pompy perystaltyczna AP31P są zgodne z instrukcja użytkowania  i gwarantowane przez ASCOR S.A. – wyłącznego dystrybutora  przyrządu.


Copyright ASCOR - 2015